Ταϋγέτου 30, 16561 Γλυφάδα, Ελλάδα
+30210-4223798
Εκτελωνισμός αγαθών & ασφάλεια
Εκτελωνισμός αγαθών & ασφάλεια

Η εταιρεία μας σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελωνίσετε τα εμπορεύματά σας (είτε πρόκειται για τριγωνικές αποστολές, είτε για αποστολές ελεύθερης ζώνης, εισαγωγής ή εξαγωγής) άμεσα. Αναλαμβάνουμε – εξ ολοκλήρου – τη διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών και εμπορικών εγγράφων (εκτελωνιστική εκκαθάριση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έκδοση Euro-1, T2L, EX-1 και ενέγγυα πίστωση (L/C document) ώστε τα εμπορεύματα σας να ελευθερωθούν και να είναι διαθέσιμα στον επιθυμητό χρόνο.

Ασφάλεια:
Επιπλέον, κατανοώντας τις απαιτήσεις του σημερινού εμπορίου και ανταποκρινόμενοι σε αυτές, στην προσπάθεια να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη αναλαμβάνουμε την ασφάλιση των αγαθών σας με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η προστασία (ρήτρα Α, B, C) που επιθυμείτε, από λανθάνοντα ζημιογόνα γεγονότα, μειώνοντας οποιοδήποτε εμπορικό κίνδυνο. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ακόμη και ναυτασφάλιση καλύπτοντας την επιτακτική σας ανάγκη για την εξασφάλιση του φορτίου σας από εγγενείς θαλάσσιους κινδύνους μεταφοράς.