Ταϋγέτου 30, 16561 Γλυφάδα, Ελλάδα
+30210-4223798
Αλυσίδα Εφοδιασμού & Αποθήκευση
Αλυσίδα Εφοδιασμού & Αποθήκευση

Η ασφάλεια των εμπορευμάτων των πελατών μας είναι η προτεραιότητα μας. Οι υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εξοπλισμένες συνεργαζόμενες αποθήκες , τοποθετημένες στρατηγικά κοντά στο λιμάνι του Πειραιά ,στην Αττική Οδό – στην περιοχή του Ασπροπύργου και στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Σίνδου,) μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια ολόκληρα εμπορευματοκιβώτια ή μέρος εμπορευματικών αποστολών των πελατών μας, για μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες χρονικές περιόδους.

Οι αποθήκες μας έχουν κλειστό και ανοικτό χώρο, κατάλληλο για φύλαξη φορτίων οποιασδήποτε φύσης, κάτω απ’ όλες τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε περιστάσεις ή όρους.

Ειδικότερα, οι χώροι μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι ώστε να μας επιτρέπεται να φορτοεκφορτώνουμε ογκώδη και βαρέου τύπου εμπορεύματα (όπως όγκους μαρμάρου έως και 30 μετρικούς τόνους, silo, boiler, JCB, κτλ) .

Η καθημερινή μας εξοικείωση στη φορτοεκφόρτωση (πλήρωση και εκκένωση) εμπορευματοκιβωτίων μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε φορτία κάθε είδους, μεγέθους και περιεχομένου.

Επίσης, πραγματοποιούμε την επιθεώρηση όλων των τύπων εμπορευματοκιβωτίων και την αγοραπωλησία τους, συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους.

E-commerce:
Μια μερίδα πελατών μας ήδη δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στο οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αποτελώντας μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους.

3PL:
Επιπλέον, μπορούμε να προσφέρουμε τελωνειακή αποθήκευση ( για εμπορεύματα από και προς τρίτες χώρες) συνοδευόμενη με όλες τις τελωνειακές εργασίες εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και την διεκπεραίωση των εγγράφων τους. Μέρος αυτών των παραγγελιών μπορούν να εκκαθαριστούν τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε, πληρώνοντας μόνο τους δασμούς και φόρους που τους αντιστοιχούν.

Κανόνας μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων, υπηρεσιών και αναγκαίων πληροφοριών για την πλήρη στήριξη και διευκόλυνση των πελατών μας ακόμα και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις.