Οι Υπηρεσίες μας
  Θαλάσσιες Μεταφορές
 • FCL export & import
 • LCL export & import
 • Combined transportation (Sea-Air)
 • Every kind of cargo of every possible dimension
  Αεροπορικές Μεταφορές
 • Direct & consolidated shipments
 • Door-door service
 • Aircraft charter service
 • Perishables, dangerous goods, oversized, fashion, high value, etc.
  Οδικές Μεταφορές
 • Domestic & international transportation
 • FTL / LTL services
 • Pick-up & delivery service
Σιδηροδρομικές Μεταφορές
 • Intermodal rail service
 • Low cost
 • Seamless pick-up & delivery
 • Various rail car options
Αλυσίδα Εφοδιασμού & Αποθήκευση
 • Warehouse centres in all major airports/seaports & cities
 • Loading & unloading
 • Palletization & shrink wrapping
 • Labelling & lashing
 • Trans-loading & cross dock
 • Video monitoring security system
 • Online inventory & stock control 24/7 Customer access
  Project Cargo
 • Handle deliveries for all industries including oil, mining, pulp & paper, petrochemicals, engineering & construction
 • Deliver to the most remote locations
 • Customised delivery solutions
 • Turnkey project
 • End-end administration
 • Complex shipment & transport handling
 • Diverse cargo
 • Site recognition
 • Management control
Ναυλώσεις & Πρακτορεύσεις
 • Part & full vessel charter
 • Marine Agency
 • Tailor-made shipping solutions
 • Reasonable price
Εκτελωνισμός αγαθών & ασφάλεια
 • Licensed custom broker
 • Tariff & classification consultancy
  Συσκευασία
 • Packing professionals
 • Cargo of any size
 • Tailor-made packing solutions